LT EN RU
Naujienos

Nuolat atnaujinama informacija dėl saviizoliacijos reikalavimų vairuotojams (tik nariams)

2021 gegužės 17

Pristatome naujausią informaciją dėl atnaujintų tvarkų, numatančių ekstremaliosios situacijos metu vairuotojams galiojančius apribojimus ir reikalavimus. Nuorodas į nuolat atnaujinamus teisės aktus galite rasti čia. Visus operacijų vadovo sprendimus galite rasti čia.

 Vadovaujantis naujausiais pakeitimais, nuo š. m. vasario 22 d. įsigalioja nauja izoliacijos ir testo atlikimo tvarka keliautiems žmonėms. Tai aktualu ir vežėjams.

Užsieniečiams ir LR piliečiams – izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu,  jei jų planuojamas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 val. Jei suėjus 24 val. toks asmuo liko Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių (procedūrų muitinėje, pasienyje ar pan.) asmuo neplanuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje užtruko ilgiau), ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. 

Norint išvykti iš Lietuvos (pvz. darbo reikalais, į komandiruotę), nesibaigus izoliavimo terminui, galima asmenims, kurie gyvena ar dirba užsienyje, ne vėliau kaip prieš 24 val. pateikus šį pranešimą NVSC.

Jei užsieniečių numatomas buvimo Lietuvos teritorijoje laikas yra skirtas tik kroviniui pristatyti ar jį paimti ar vyksta tranzitu per Lietuvą – jiems izoliacija netaikoma.

IZOLIAVIMOSI IR TESTAVIMO IŠIMTYS (ČIA).

Išlieka pareiga visiems ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis (toliau – ekipažų ir įgulų nariai), prieš atvykstant ar grįžtant į Lietuvos Respubliką užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form  užpildyti elektroninę anketą (toliau – elektroninė anketa) ir pateikti teisingus duomenis.

Taip pat tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančių įmonių vadovus įpareigoja:

- patikrinti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių elektroninių anketų užpildymo faktą;

- NVSC pareikalavus, pateikti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių sąrašus teisingo elektroninės anketos užpildymo patikrinimui, izoliacijos kontrolei atlikti ir buvimo Lietuvoje laikui nustatyti;

- užtikrinti tinkamą darbuotojų informavimą apie Lietuvoje nustatytus registracijos, izoliacijos ir izoliacijos kontrolės reikalavimus ekipažams ir įgulų nariams;

- informuoti, kad darbuotojai, liekantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip 72  val., turėtų dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui ir paskirtu laiku atliktų tyrimą. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72 val. toks darbuotojas liko Lietuvoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, privaloma užtikrinti, kad darbuotojas per 24 val. užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atliktų tyrimą.

Šalių sąrašą, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės – čia.