LT EN RU
Apie asociaciją

Apie asociaciją

Didžiausia asociacija, kuri vienintelė atstovauja transporto sektorių Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ įkurta 1991 m. spalio 4 d.

1992 m. gegužės 23 d. asociacija buvo priimta į Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) ir tapo tikrąja jos nare.

Misija

Siekiame, kad Lietuvos kelių transporto įmonės būtų konkurencingos šalies ir pasaulinėse rinkose.

Vizija

Stipri asociacija – stiprūs vežėjai.

Asociacijos vizija ir misija įgyvendinama taikant sekančias politikos nuostatas:

•      Tobulinant ir palaikant LST EN ISO 9001 ir ISO 14001 standartų ir susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų taikymą asociacijos vadyboje, didinant taikymo naudos rezultatyvumą.

•      Keliant asociacijos darbuotojų vadybinę ir techninę kompetenciją, ugdant savarankiškumą ir kūrybiškumą bei asmeninę atsakomybę, suteikiant sąlygas ir motyvaciją dirbti demokratiškoje ir atviroje atmosferoje.

•      Teikiant asociacijos nariams kokybiškas, jo poreikius ir reikalavimus bei asociacijos įsipareigojimus atitinkančias paslaugas ir produktus.

•      Palaikant ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su tiekėjais ir partneriais.

•      Taikant inovatyvias ir saugias bei aplinką saugančias technologijas paslaugų teikimo procesų palaikymui ir kokybei bei patikimumui užtikrinti.

•      Kaupiant ir analizuojant duomenis asociacijos veiklai planuoti, priimti faktais pagrįstus veiklos valdymo sprendimus.

•      Peržiūrint šios politikos nuostatas, išlaikant ją aktualią, nustatant naujus tikslus ir uždavinius, siekiant nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo.

Patvirtinta 2017-03-22 prezidiumo posėdyje.

Grįžti
KLAUSK