LT EN RU
Asociacijos struktūra

Asociacijos struktūra

Aktualių etatų ir užimtumo sąrašas

Padalinys Etatas Etatų kiekis Personalo kiekis
Prezidiumas Prezidentas 1 1
Prezidiumas Prezidiumo narys 10 9
Prezidiumas Prezidiumo patarėjas 1 1
viso prezidiume 12 11
Sekretoriato vadovybė Generalinis sekretorius 1 1
Sekretoriato vadovybė Inovacijų ir transporto politikos sekretorius 1 1
TIR ir tranzito departamentas TIR ir tranzito departamento vadovas 1 1
TIR ir tranzito departamentas Vyr. specialistas 1 1
TIR ir tranzito departamentas Vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistas 0,125 1
TIR ir tranzito departamentas TIR specialistas (Klaipėdos skyrius) 0,25 1
TIR ir tranzito departamentas TIR ir vizų tarpininkavimo paslaugos teikimo specialistas (Klaipėdos skyrius) 0,25 1
Transporto departamentas Krovininio transporto skyriaus vadovas 1 1
Transporto departamentas Pavaduotojas keleiviniam transportui 1 1
Tarptautinių santykių ir projektų departamentas Tarptautinių ryšių ir projektų vadovas 1 1
Tarptautinių santykių ir projektų departamentas TIR procedūrų ir tarptautinių projektų vadovas 1 1
Tarptautinių santykių ir projektų departamentas Transporto reikalų ir tarptautinių projektų vadovas 1 1
Bendrųjų reikalų departamentas Dokumentų valdymo vyr. specialistas 1 1
Bendrųjų reikalų departamentas Prezidiumo patarėjas 1 1
Bendrųjų reikalų departamentas IT projektų vadovas 1 1
viso sekretoriate 12,625 15
VISO ASOCIACIJOJE 24,625 26

Grįžti
KLAUSK