LT EN RU
Naujienos

Brexit – aktuali informacija

2021-01-04

Svarbiausi pasikeitimai vykstant į Jungtinę Karalystę po 2021-01-01

  1. Svarbiausia žinia vežėjams yra tai, kad ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo projekte numatyta, kad kelių transporto operatoriai, vežantys krovinius keliais tarp ES ir JK, nebus apriboti kvotų sistema. Tai reiškia, kad JK sunkvežimiai galės laisvai pasiekti ES ir grįžti iš ES, įskaitant ir nepakrautus. Tos pačios teisės suteikiamos ES vežėjams, keliaujantiems iš bet kurios ES vietos į JK ir atgal iš JK į bet kurią ES vietą.
  2. JK ir ES sunkvežimiai, kirtus sieną, taip pat galės atlikti iki dviejų papildomų operacijų (kabotažo) kitos šalies teritorijoje. Tai leis ES vežėjams, gabenantiems krovinį į JK, JK atlikti dvi kabotažo operacijas (per septynias dienas), taip sumažinant riziką, kad teks grįžti į ES be krovinio.
  3. Susitarime numatyta pasų kontrolė. Rekomenduojame turėti pasus.
  4. JK vyriausybės parengė vežėjams ir komercinio transporto vairuotojams skirtus nurodymus dėl sienos kirtimo ir muitinės procedūrų lietuvių kalba. Galima pasiekti paspaudus nuorodą. Krovinių gabenimas tarp Didžiosios Britanijos ir ES: vežėjams ir komerciniams vairuotojams skirti nurodymai – GOV.UK (www.gov.uk)

2020 lapkričio 04 d.

„Brexit“ pereinamasis laikotarpis baigsis 2021 m. sausio 1 d. 00.00 val. Sistema, kuri šiuo metu reguliuoja kelių transporto ir logistikos operacijas tarp ES ir JK nustos galioti, tačiau vis dar nėra pilno aiškumo kelių transporto ir logistikos srityje. Atsižvelgiant į didėjantį neapibrėžtumą dėl būsimų ES ir JK santykių pobūdžio, pateikti tikslią kelių transporto ir logistikos įmonėms teikiamą informaciją yra sudėtinga. Nuo 2021 m. sausio 1 d. prekėms, gabenamoms tarp ES ir JK arba gabenamoms tranzitu, reikės laikytis formalumų. Kelių krovinių vežimo ir logistikos operatoriai gali pasirinkti patys atlikti muitinės procedūras arba per tarpininkus. Žemiau pateikta pagrindinė informacija ir šaltiniai apie priemones, susijusias su muitiniu įforminimu ir patekimu į rinką.

2020-07-09 Europos Komisija paskelbė bendrą pasirengimo dokumentą ir kontrolinį sąrašą verslui (lietuvių kalba) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0324&from=EN

Siekiant padėti šalims pasirengti užbaigti pereinamąjį laikotarpį, nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbti toliau nurodyti 59 pranešimai apie pasirengimą (lietuvių kalba) https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_lt

 

Informacija apie muitinės procedūras

Nuo 2021 m. sausio 1 d. bus įvesti muitinės formalumai prekybai tarp ES ir JK. JK yra prisijungusi prie Bendrosios tranzito konvencijos (CTC) kaip susitariančioji šalis ir turėtų būti pasirengusi naudoti naują ES kompiuterinę tranzito sistemą (NCTS). Taip pat veiks TIR ir ATA sistemos.

2020-07-14 Europos Komisija paskelbė muitinės procedūrų gaires (lietuvių kalba) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf

UK vyriausybės nuolat atnaujinama informacija  „Krovinių gabenimias tarp Didžioios Britanijos ir ES nuo 2021 m. sausio 1 d.: vežėjams ir komercinimas vairuotojams skirti nurodymai“

Prancūzijos muitinės informacija (anglų kalba) https://lrmuitine.lt/mport/failai/verslui/Breksit/DGDDI_Brexit_Customs_guidelines.pdf

https://lrmuitine.lt/mport/failai/verslui/Breksit/DGDDI_Brexit_SMART_Border_Tunnel_VA.pdf

https://lrmuitine.lt/mport/failai/verslui/Breksit/DGDDI_Brexit_Presentation_EU_meetings_-_EN_-_vF.PDF

Vairuotojų atmintinė „importas, eksportas“  (lietuvių kalba)

Importo schema, Prancūzija (lietuvių kalba)

Prancūzijos valdžios institucijos taip pat paskelbė sienos kirtimo gaires anglų kalba

Nyderlandai. Ruošiantis Brexit ir siekiant išvengti spūsčių jūrų uostuose, Nyderlandų valdžios institucijos sukūrė svetainę, kurioje pateikiama informacija, kaip tai padaryti iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir kaip naudotis Nyderlandų uostais.

https://www.getreadyforbrexit.eu/en/

Belgijos Vyriausybėhttps://rxseaport.eu/en/

Airijos valdžios institucijos taip pat sukūrė tinklalapius su naudinga „Brexit“ muitinės informacija.

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/brexit/index.aspx

https://www.iifa.ie/wp-content/uploads/2019/09/IIFA-Tom-Thornton-Irish-BREXIT-Preparations-18th-Sept-2019.pdf

https://www.iifa.ie/wp-content/uploads/2019/09/DAFM-IIFA-Brexit-Seminar-Live-animals-and-animal-products-September-18th-Sept-2019.pdf

UK Vyriausybė paskelbė dokumentą , kuriame paaiškino du nuoseklius prekių importavimo ir eksportavimo vadovus: Importas https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf

Eksportas https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927051/
How_to_export_goods_from_GB_into_the_EU_from_January_2021.pdf

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

ES ir JK vis dar derasi dėl būsimų krovinių kelių transporto nuostatų susitarimo. Todėl labai sunku nurodyti, kokio tipo operacijos bus leidžiamos.

Dėl su muitinės veikla susijusios informacijos, rengiantis Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos, galite kreiptis šiais Lietuvos Respublikos muitinės kontaktais:

tel. 8 800 90080, el. p. info@lrmuitine.lt arba tel. +370 5 2666 102 https://lrmuitine.lt/web/guest/887

 

Grįžti
KLAUSK