LT EN RU
Naujienos

Mobilumo paketas | Trumpai

2020 liepos 02

Derybos tarp Europos Sąjungos institucijų (trilogas) dėl Mobilumo paketo pasibaigė 2019 m. gruodžio 12 d. – priimti sprendimai, nepalankūs Lietuvos vežėjams.

Pateikiame keletą svarbiausių akcentų, dėl kurių buvo susitarta

1. Vilkiko grąžinimas:

  • Kartą per 8 savaites grąžinimas į vieną iš veiklos centrų įmonės įsisteigimo šalyje. Veiklos centras – įmonės veiklos vieta įsisteigimo šalyje su  atitinkama technine įranga ir infrastruktūra, įskaitant parkavimo vietas. Argumentacija: a) reguliarus vilkiko grąžinimas reikalinga priemonė kovojant su pašto dėžutėmis, sisteminiu kabotažu ir klajojančiais vairuotojais b) užtikrinti tinkamą transporto priemonių techninę priežiūrą.

2. Antros kartos išmaniųjų tachografų (smart) pakeitimas:

  • Nuo 2024 m. visuose vilkikuose, kuriuose įrengti analoginiai ir skaitmeniniai tachografai.
  • Nuo 2025 m. vilkikuose su pirmos karto išmaniaisiais (smart) tachografais
  • Nuo 2026 m. antro kartos išmanieji (smart) tachografai privalomi ir lengvose komercinėse TP (nuo 2,5 t iki 3,5 t), kadangi joms bus taikomas darbo ir poilsio reglamentas 561/2006

3. Kabotažas:

  • Kaip ir dabartinis rėžimas: 3 operacijos per 7 dienas
  • Atvėsimo laikotarpis 4 dienos.
  • Kabotažo taisyklės taikomos kombinuotam transportui, kai kombinuoto transporto atkarpa vykdoma toje pačioje ES šalyje narėje. Tačiau priimančioji šalis kombinuoto transporto  atveju gali numatyti ilgesnį laikotarpį nei 7 dienos ir trumpesnį nei 4 dienų atvėsimo laikotarpį.

4. Darbo ir poilsio taisyklės:

  • 45 val. ir ilgesnio poilsio negalima atlikti kabinoje;
  • Vairuotojas kartą per 4 savaites atlieka reguliarų kassavaitinį poilsį grįžęs į įmonės veiklos centrą įsisteigimo šalyje, į vairuotojo gyvenamąja vietą arba kitą vairuotojo pasirinktą vietą.
  • Per 4 savaites galima atlikti  2 sutrumpintus kassavaitinius poilsius, jeigu:

-       Iš eilės einantys 2 sutrumpinti kassavaitiniai poilsiai atliekami ne įsisteigimo šalyje

-       Kompensacija už 2 iš eilės atliktus sutrumpintus poilsius pridedama prie sekančio reguliaraus kassavaitinio poilsio

-       Vairuotojas kartą per 3 savaites grįžta į vieną iš darbdavio veiklos centrų arba į savo gyvenamąją  vietą.

Šie sprendimai įsigalios atlikus reikalingas procedūras. Preliminarus likusių (nuo 2020 m. vasario mėn.) procedūrų tvarkaraštis:

 

                       ES „Mobilumo paketo“ teisėkūros procedūrų planuojamas tvarkaraštis

Procedūra Preliminarus tvarkaraštis
Teksto vertimas ir teisinis-lingvistinis patvirtinimas Tikslinama
ES Tarybos pozicijos priėmimas 2020 m. balandžio 7 d.
ES Tarybos pozicijos pristatymas EP (Europos Parlamento) plenariniame posėdyje ir persiuntimas TRAN (EP Transporto ir turizmo komitetui) 2020 m. balandžio 17 d. Po pristatymo pradedamas 3 mėn. terminas EP 2-am skaitymui (su galimybe pratęsti 1 mėn.)
TRAN rekomendacijų projekto svarstymo pradžia + termino pataisoms pradžia (ribotas pataisų leistinumas) 2020 m. balandžio 21 d.
TRAN rekomendacijų projekto pristatymas komitete 2020 m. balandžio 28 d.
Pataisų TRAN pabaiga 2020 m. gegužės 12 d. 12.00 val.
TRAN balsavimas dėl rekomendacijų projekto 2020 m. birželio 8 d.
EP plenarinis balsavimas 2020 m. liepos 8 d.
Pasirašymas Tikslinama
Paskelbimo data ES Oficialiajame Leidinyje Tikslinama
Įsigaliojimo data Tikslinama

 

 

Daugumai priimamų ES „Mobilumo paketo“ nuostatų numatytas 18 mėn. įgyvendinimo terminas:

                   Tam tikrų aktualių ES „Mobilumo paketo“ nuostatų planuojamas įsigaliojimas

(pagal 2019 m. gruodžio 16 d. kompromisinio pasiūlymo situaciją)

Nuostata

Teisės aktas ir nuostatų taikymo pradžia

Įpareigojimas vežėjui organizuoti transporto priemonių parko darbą taip, kad jos galėtų grįžti į vežėjo valdymo centrą įsisteigimo valstybėje narėje mažiausiai 8 sav. laikotarpyje po išvykimo Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.) + 18 mėn.
Kabotažo taisyklių patikslinimas – 4 d. „atvėsimo“ laikotarpis po kabotažo operacijų Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.) + 18 mėn.
Išimties dėl licencijavimo krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 3,5 tonų, pakeitimas nustatant išimtį krovinių vežimui motorinėmis transporto priemonėmis, kai pakrautos transporto priemonės, įskaitant priekabą, leidžiama masė neviršija 2,5 tonų Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.) + 21 mėn.
Atnaujintos komandiravimo nuostatos kelių transportui Nuo atitinkamos Direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo valstybių narių nacionalinėje teisėje – ne vėliau kaip iki atitinkamos Direktyvos įsigaliojimo (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 1 d.) + 18 mėn.
Patikslintas draudimas atlikti reguliarų kassavaitinio poilsio laikotarpį arba bet kokį kassavaitinio poilsio laikotarpį ilgesnį nei 45 val. kaip kompensacija už prieš tai sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį transporto priemonėje Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.)
Įpareigojimas darbdaviui padengti bet kokias apgyvendinimo išlaidas vairuotojui atliekant poilsį ne transporto priemonėje Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.)
Įpareigojimas darbdaviui organizuoti darbą taip, kad vairuotojas galėtų grįžti kas 4 savaitės iki atitinkamo kassavaitinio poilsio pradžios į vežėjo valdymo centrą įsisteigimo valstybėje narėje arba į vairuotojo gyvenamąją vietą Nuo atitinkamo Reglamento įsigaliojimo  (paskelbimas Oficialiajame Leidinyje + 20 d.)
Patikrinimų keliuose sugriežtinimas iki einamosios + 56 dienų (duomenų pateikimas patikrinimus atliekantiems pareigūnams) Nuo 2024 m. gruodžio 31 d.

Pastaba. Detalesnis planuojamas ES „Mobilumo paketo“ atskirų nuostatų taikymo tvarkaraštis, darant prielaidą, kad tekstai bus paskelbti ES Oficialiame Leidinyje (OL) 2020 m. rugpjūčio mėn. ir įsigalios 2020 m. rugsėjo mėn., pateiktas šiame dokumente. 

„Linavos“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis sako, jog toks sprendimas reiškia, kad Lietuvos transporto sektorius patirs didžiulius praradimus, kurie labiausiai paveiks smulkias įmones. Prognozuojama, kad be darbo liks beveik 35 tūkst. sektoriuje dirbančių asmenų.

Priėmus Mobilumo paketą ir sektoriaus MMA komandiruojamiems darbuotojams didinimą didės krovinių vežimo automobiliais sektoriaus koncentracija, vadinasi mažės konkurencijos lygis.

Dėl įmonių bankrotų tapusiems bedarbiais transporto sektoriaus darbuotojams bedarbių išmokoms iš valstybės pareikalaus apie 111 mln. eurų vienkartinių išlaidų, prognozuojama, kad bus prarasta 102 mln. eurų valstybės biudžeto pajamų, iš kurių dėl negautų Sodros įmokų – 65 mln. eurų ir negauto GPM – 37 mln. eurų.

„Tikėtina, kad šalies ekonomikai, krovinių vežimo automobiliais sektoriaus patiriami iššūkiai galėtų lemti mažiausiai 1,6 proc. BVP praradimus“, – situaciją vertina T. Garuolis.