LT EN RU
Naujienos
2022 gruodžio 08 Svarbi informacija Vokietijos rinkliava sunkvežimiams (Toll-Collect)

Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad jau prasidėjo faktinis Toll-Collect kelių mokesčio grąžinimas už laikotarpį 28.10.2020 – 30.09.2021. Už paraiškas, paduotas 2021 m. lapkritį, klientai jau gavo išmokėjimus. Dabar prasidėjo mokėjimai už paraiškas, pateiktas 2021 m. gruodį. Netrukus ateis eilė tų, kurie pateikė paraiškas gruodį ir vėliau. 

Plačiau
2022 rugsėjo 22 Baltarusija: atvykimo į kontrolės punktą laiko rezervavimas nutraukiamas. Įvažiavimas pasienyje į laukimo zoną bus apmokestintas

Informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 23 d. 00.00 val. Baltarusijos pasienio kelių transporto punktuose įvažiavimo į laukimo zoną laiko rezervacija bus nutraukta. Įvažiavimas į laukimo zoną vyks bendros eilės tvarka.

Plačiau
2022 rugsėjo 06 ES: Europos darbo agentūros lankstinukai „Vairavimo ir poilsio laikas“ ir „Vairuotojų komandiravimas“ ES kalbomis (tik nariams)

Europos darbo agentūra (ELA) pateikė pirmuosius informacinius lankstinukus vairuotojams apie kelių transportą visomis ES kalbomis. Dabar skelbiamos kalbos versijos, apimančios visas ES kalbas bei albanų, makedonų, turkų, rusų ir ukrainiečių kalbomis: čia.

Plačiau
2022 rugpjūčio 19 Baltarusijoje keičiasi elektroninių eilių organizavimo tvarka

Baltarusijos prezidentas pasirašė įsaką Nr. 280, pagal kurį iš dalies keičiama nuo 2015 m. galiojusi transporto priemonių elektroninio rikiavimo kontrolės punktuose sistema.

Plačiau
2022 rugpjūčio 02 Įsigaliojo Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Informuojame, kad nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Kelių transporto kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai ir papildymai, susiję su Mobilumo paketo reikalavimų įgyvendinimu.

Plačiau
2022 birželio 09 Mobilumo paketas: transporto priemonės grąžinimas

Europos Komisija paskelbė ilgai lauktus klausimus ir atsakymus dėl transporto priemonės grąžinimo namo. Skelbiama, kad transporto priemonė turėtų būti grąžinta į vieną iš veiklos centrų įmonėje, kuri disponuoja transporto priemone, įsisteigimo valstybėje narėje (viena iš vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimų dalis). Klausimus ir atsakymus anglų kalba galima rasti čia.

Plačiau
2022 balandžio 19 ATNAUJINTA. Baltarusija: uždraudė įvažiuoti ES registruotiems vežėjams

Nuo 2022 m. balandžio 16 d. 00:00 įvedamas draudimas judėti  per Eurazijos ekonominės sąjungos muitinės sieną į Baltarusiją ES registruotoms krovininėms transporto priemonėms (sunkvežimiams ir vilkikams). Išimtis yra transporto priemonių judėjimas per tam tikrus kontrolės punktus į specialiai tam skirtas vietas krovinių operacijoms ir priekabų perkabinimams atlikti.

Plačiau
2022 vasario 21 Nuo šiandien įsigalioja privalomas transporto priemonių grąžinimas ir kabotažo operacijų „atvėsimo“ laikotarpis

Primename, kad nuo 2022 m. vasario 21 d. Europos Sąjungos valstybėse pradedamas taikyti EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje (toliau – Reglamentas).

Šiame Reglamente nustatyta daug naujų pakeitimų, susijusių su bendrosiomis profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisyklėmis bei bendrosiomis patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklėmis.

Bene šiuo metu aktualiausi vežėjams pasikeitimai, nustatyti šiame Reglamente – privalomas sunkvežimių gražinimas į registracijos valstybes kas 8 savaites bei taip vadinamas „atvėsimo“ laikotarpis atliekant kabotažo operacijas.

Privalomas sunkvežimių gražinimas Reglamente nurodomas reikalavimas „organizuoti savo transporto priemonių parko veiklą taip, kad būtų užtikrinta, jog įmonės turimos transporto priemonės, kurios naudojamos tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į vieną iš veiklos centrų toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos“. Atkreipiame dėmesį, kad toks reikalavimas nustatytas įmonės įsisteigimo valstybėje narėje.

Taip pat, nuo vasario 21 d. pradedamo taikyti Reglamente  nustatytas papildomas apribojimas. „Vežėjams neleidžiama atlikti kabotažo operacijų ta pačia transporto priemone arba – transporto priemonių junginio atveju – tos pačios transporto priemonės motorine transporto priemone toje pačioje valstybėje narėje keturias dienas po kabotažo operacijos, atliktos toje valstybėje narėje, pabaigos.“

Šiuo pakeitimu nustatomas taip vadinamas „atvėsimo“ laikotarpis kitoms kabotažo operacijoms, kurio trukmė – 4 dienos po paskutinės kabotažo operacijos konkrečioje valstybėje narėje. Per šį laikotarpį neleidžiama vykdyti kabotažo toje pačioje valstybėje narėje, tačiau nedraudžiama vykti į kitą valstybę narę (su kroviniu ar be jo) ir joje vykdyti kabotažą (atitinkamai 3 operacijas per 7 dienas ar 1 operaciją per 3 dienas) arba vykdyti tarptautinius vežimus.

Minėtus reikalavimus Lietuva, kartu su kitomis ES valstybėmis-narėmis yra apskundusi ES Teisingumo teismui. Deja šis skundas dar nepradėtas nagrinėti.

Plačiau
2022 vasario 18 ATNAUJINTA. Vokietijos rinkliava sunkvežimiams („Lkw-Maut“)

Transporto bendrovės, vykdančios pervežimus Vokietijos keliais, kuriuose taikoma „Lkw-Maut“ rinkliava, per metus permokėjo kelių šimtų milijonų eurų per didelę sumą.

Šių ieškinių dėl žalos atlyginimo senaties terminas yra treji metai, todėl įmonės nebegali iš naujo reikalauti grąžinimo už pravažiavimą iki 2019 m. Mokesčio už rinkliavas, sumokėtas 2019 m., senaties terminas baigsis 2022 m. gruodžio 31 d., todėl rekomenduojama imtis skubių veiksmų, kad nepraleisti šio termino.

Taip pat šių metų vasarą, buvo priimtas naujas įstatymas dėl Toll-Collect sumažinimo už laikotarpį 28.10.2020 – 30.09.2021. Tam reikia pateikti  naujas paraiškas. Paskaičiavimą apie grąžintinos sumos dydi galite atlikti pagal šią lentelę, kuri publikuota Federalinės Transporto Agentūros puslapyje:

 

Toll Fee (infrastrukturos dalis pagal vilkikus)  Iki šios dienos centai už km

 

Nuo 28.10.2020 centai už km Grąžinama suma
centai už km
 7,5 t up to 12 t (bendras leistinas svoris) 8,0 6,5 1,5
 12 t up to 18 t (bendras leistinas svoris) 11,5 11,2 0,3
 Virš 18 t iki 3 ašių 16,0 15,5 0,5
 Virš 18 t su 4 arba daugiau ašių 17,4 16,9 0,5

 

Norint išsireikalauti už permokėtas sumas, asociacija „Linava“ įmonėms siūlo kelias alternatyvas:

1. Pirmasis variantas – įmonės privalo užsiregistruoti iki 2021 m. gruodžio 31 d., kad galima būtu reikalauti permokėtų pinigų gražinimo už  2019 – 2020 m. Mokestis už paslaugą – 650 Eur. Papildomai, proceso pabaigoje įmonės privalės sumokėti sėkmės mokestį 12%,  jei procesas vyks be teismo sprendimo, arba sėkmės mokestį 22 % nuo gautos sumos, jei vyks teisminis procesas.

2. Antrasis variantas – įmonės privalo užsiregistruoti iki 2021 m. gruodžio 31 d., kad galima būtu reikalauti permokėtų pinigų gražinimo už  2019 – 2020 m. Mokestis už paslaugą – 899 Eur. Šiuo atveju nebus reikalaujama sėkmės mokesčio.

3. Trečiasis variantas – įmonės privalo užsiregistruoti, kad galima būtu reikalauti permokėtų pinigų gražinimo už  28.10.2020 – 30.09.2021. Mokestis už paslaugą – 650 Eur. Papildomai, proceso pabaigoje įmonės privalės sumokėti sėkmės mokestį 8%.

4. Ketvirtasis variantas – įmonės privalo užsiregistruoti, kad galima būtu reikalauti permokėtų pinigų gražinimo už  28.10.2020 – 30.09.2021. Mokestis už paslaugą – 899 Eur. Šiuo atveju nebus reikalaujama sėkmės mokesčio.

Tuo tikslu, reikia užpildyti anketą.

Plačiau
2022 vasario 04 Vairuotojų komandiravimo taisyklių taikymas Europos Sąjungoje

Europos Komisija informavo, kad nuo 2022 m. vasario 2 d. ES kelių transporto komandiravimo deklaracijų portalas  tampa vienintele privaloma sistema, kurią operatoriai turi naudoti siųsdami deklaracijas, komandiruojant vairuotojus į bet kurią ES valstybę narę ir Jungtinę Karalystę. Nuo šios datos valstybėms narėms nebus leidžiama reikalauti, kad ES valstybėse narėse arba Jungtinėje Karalystėje įsisteigę vežėjai naudotųsi  nacionalinėmis sistemomis/svetainėmis, kad deklaruotų vairuotojų komandiruotę.

Nacionalinėse svetainėse pranešimai apie komandiravimą, tokiose sistemose, kaip SIPSI, MILOG, LIMOSA, MELLDLOKET, UTIK, LSDB, po 2022 m. vasario 2 d. neturėtų būti naudojami kelių transporto komandiruojamiems vairuotojams, vadovaujantis Direktyva 2020/1057.

Plačiau
2022 sausio 24 EK. Kelių transporto komandiravimo deklaracijos portalas jau prieinamas ir paruoštas naudoti

Europos Komisija informavo, kad Kelių transporto komandiravimo deklaracijos portalas  dabar yra prieinamas adresu: https://www.postingdeclaration.eu/landing ir paruoštas naudoti. Šiame naujame portale rasite dažniausiai užduodamus klausimus – DUK ir vaizdo įrašų mokymus, paaiškinančius, kaip naudotis portalu. Tiek DUK, tiek vaizdo įrašų mokymai yra prieinami visomis ES valstybių narių kalbomis, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai tik automatiniai vertimai, o artimiausiomis dienomis bus atlikti oficialūs vertimai.

Bet kokioms užklausoms  yra pagalbos puslapis https://www.postingdeclaration.eu/help  , kurį galite pasiekti tiesiogiai portale.

Taip pat informavo, kad mokymo portalas, kurį sukūrė mokymų dalyviams ir kelių transporto operatoriams, kaip galutiniams portalo naudotojams, ir toliau bus prieinama adresu: https://www.postingdeclaration-training.eu/landing  iki tolesnio pranešimo, kad vežėjai galėtų išbandyti portalą prieš naudodami jį profesiniais tikslais.  Šis portalas naudojamas tik mokymosi tikslais!

Plačiau
2022 sausio 19 Privalomas ES valstybių narių sienos kirtimo žymėjimas tachografe (tik nariams)

Nuo 2022 m. vasario 2 d., kertant  ES valstybės narės sieną, į skaitmeninį/išmanųjį  tachografą, rankiniu būdu, privaloma įvesti ir patvirtinti šalies simbolį.  Šalies simbolio įvedimas turėtų būti atliekamas pasienyje arba artimiausioje už sienos esančioje sustojimo vietoje.

Kai transporto priemonė sustabdoma, tachografo meniu turi būti pasirinkta ir patvirtinta  „Pradžios šalis / Pradžios vieta“ (tai galima padaryti, kai tachografe yra įdėta vairuotojo kortelė. „Šalies pabaiga / Vietos pabaiga“ – įvesti NEREIKIA) .

Jei valstybės narės siena kertama keltu arba traukiniu, atvykimo uoste arba stotyje, vairuotojas įveda šalies simbolį.

Instrukciją apie šalies simbolio įvedimą anglų kalba galima rasti čia

Plačiau
2021 lapkričio 17 Jungtinė Karalystė. Paruoštas lankstinukas, kuriame išsamiai aprašomos naujos taisyklės (tik nariams)

HMRC (JK muitinės tarnyba) ką tik išleido lankstinuką, skirtą vežėjams, vežantiems prekes tarp Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos (Anglijos, Škotijos ir Velso), kuriame paaiškinamos naujos taisyklės ir kurių jie turi laikytis nuo 2022 m. sausio 1 d., bei kaip pasiruošti šiems pokyčiams.

Lankstinuką 10 kalbų  galima rasti čia.

Šaltinis: HMRC

Plačiau
2021 spalio 29 Austrija. Nauji COVID-19 apribojimai patekti į darbo vietas nuo lapkričio 1 d (tik nariams)

IRU informavo, kad nuo lapkričio 1 d., visi, turintys fizinį kontaktą su kitais asmenimis savo darbo vietoje,  darbuotojai, savininkai ar operatoriai, gali patekti į darbo vietas tik tuo atveju, jei:

- jiems buvo atlikti testai (oficialus sertifikatas vokiečių arba anglų kalba apie ne senesnį kaip 24 valandų antigeno tyrimą, PGR tyrimas ne senesnis kaip 72 valandų arba oficialus įrodymas, apie antikūnų turėjimą, ne senesnis kaip 90 dienų),

- jie pasveiko nuo SARS-CoV-2 viruso (oficialus pasveikimo pažymėjimas vokiečių arba anglų kalba, ne senesnis kaip 180 dienų),

- jie skiepijami (oficialus sertifikatas vokiečių ar anglų kalba apie ne vėliau nei prieš 360 dienų darytą antrą ar trečią skiepą vakcinomis, kurioms reikalingi 2 skiepai; arba ne vėliau kaip prieš 270 dienų darytą antrą skiepą, arba ne vėliau kaip prieš 360 dienų darytą trečią skiepą vakcinomis, kurioms reikia tik vieno skiepo. Galiojančia vakcinacija taip pat laikoma ankstesnis susirgimas ir vienas ar daugiau skiepų per 360 dienų).

Transporto darbuotojams (krovinių ir keleivių vežimui)  NĖRA jokių išimčių.

Tačiau „fiziniais kontaktais“ nelaikomi, maksimaliai du fiziniai kontaktai per dieną, vykstantys lauke ir jei kiekvienas kontaktas trunka ne ilgiau kaip 15 minučių (pvz., profesionalūs vairuotojai).

Šaltinis: IRU, Austrijos klimato apsaugos, aplinkos, energetikos, mobilumo, inovacijų ir technologijų ministerija

Plačiau
2021 spalio 26 „Short Straits“ techninis nuotolinis seminaras (tik nariams)

2022 m. sausio 1 d. įsigalios naujos taisyklės krovinių gabenimui į Jungtinę Karalystę ir iš jos. Todėl Prancūzijos ir JK muitinės ir pasienio tarnybos ėmėsi iniciatyvos 2021 m. lapkričio 8 d., 16:00-18:00 Lietuvos laiku, surengti „Short Straits“ techninį nuotolinį seminarą, kad galėtų informuoti apie pokyčius ir paaiškintų juos pasitelkiant praktinius pavyzdžius. Taip pat pavyzdžius, ką reikia daryti norint gabenti prekes į JK ir iš jos per Prancūziją nuo 2022 m. sausio 1 d. Nuotolinis seminaras skirtas krovinių vežimo kelių transportu asociacijoms, įmonėms ir kitoms logistikos grandinės dalyviams.

Susidomėję, kviečiami registruotis čia.

Plačiau
2021 spalio 13 Italija COVID-19. Priminimas dėl priemonių taikomų nuo 2021.10.15 (tik nariams)

IRU informuoja, kad atsižvelgiant į daugelį klausimų, gautų dėl nuo spalio 15 d. Italijoje taikomų taisyklių, toliau pateikiama taikomų priemonių santrauka:

Plačiau
2021 spalio 11 Jungtinės Karalystės ir ES sienos pokyčių apžvalga (tik nariams)

„Northgate Public Services“ (bendrovė, dirbanti su JK kelių naudotojų mokesčiu) įvairiomis kalbomis parengė  dokumentus, kuriuose apibendrinti nauji reikalavimai vežėjams ar vežėjams, kurie gabena prekes į Didžiąją Britaniją ir iš jos (Anglija, Škotija ir Velsas).

Ji apima:

1. Svarbius pakeitimus nuo 2021 m. spalio 1 d.

2 Krovininių transporto priemonių judėjimo registracijos procesą.

3. ES ir Didžiosios Britanijos importo kontrolės atnaujinimai nuo 2022 m. sausio 1 d.

4. Kur rasti daugiau informacijos.

Dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis.

Šaltiniai: RHA, Northgate Public Services

Plačiau
2021 rugsėjo 30 Lenkija. Nuo spalio 1 d. e-TOLL tampa vienintele kelių mokesčio sistema

Primename, kad nuo rytojaus mokesčiai už Lenkijos kelius bus mokami tik per e-TOLL sistemą. Šiandien, vidurnaktį, senoji viaTOLL sistema baigia savo darbą.

Plačiau
2021 rugpjūčio 19 IRU garbės diplomų apdovanojimai

IRU, kaip ir kiekvienais metais, šiemet organizuoja IRU garbės diplomų apdovanojimus. „Linavos“ nariai apdovanojimams gali teikti tarptautiniuose reisuose dirbančių vairuotojų kandidatūras. IRU garbės diplomu apdovanojami labiausiai nusipelnę vairuotojai, kurių veikla yra pavyzdys jaunesniems vairuotojams, tuo pačiu skatinant saugumą kelyje ir gerinant profesijos įvaizdį.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad anketą turi pildyti įmonės vadovas iki rugpjūčio 31 d. Anketa yra pildoma lietuvių kalba. Ją užpildyti galite paspaudę čia: https://www.iru.org/apps/iforms-app?form_id=3068&lng=li&src=idocs

Jeigu kiltų kokie neaiškumai pildant anketą, kviečiame susisiekti su „Linavos“ tarptautinių ryšių ir projektu vadovu Džiugu Vaičiūnu +37061540230 arba dziugas.vaiciunas@linava.lt

Plačiau
2021 liepos 26 Nauji reikalavimai dėl testavimosi!

Š. m. liepos 26 d. įsigalioja, 1999 m. gegužės 7 d. Nutarimo Nr. 544, pakeitimai, kuriais LRV papildė Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą. Šiame nutarime į sąrašą įtrauktos krovinių tarptautinio vežimo  ir viešojo transporto ir keleivių vežimo veiklos.

Tai pat šiame nutarime numatyta, kad šias veiklas vykdančių įmonių darbuotojams periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Jeigu terminas tikrintis sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas grįžus į Lietuvos Respubliką ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo. Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla vykdoma nereguliariai, sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

Vyriausybės planuose – ateityje testavimą apmokestinti. Tad už testą turėtų sumokėti darbdavys arba pats darbuotojas. Todėl kviečiame aktyviau vakcinuotis transporto sektoriaus darbuotojus!

Visa informacija apie vakcinaciją ir testavimą suteikiama trumpuoju telefono numeriu 1808!

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK).

Plačiau
KLAUSK