LT EN RU
Pažeidimų fiksavimo praktika

Pažeidimų fiksavimo praktika

Data

Valstybė

Įvykis

Komentaras

1      2017.02.08

Rusija

2017.02.08 Rusijos Federacijoje, kelių transporto pareigūnai sulaikė transporto priemonę gabenančią krovinį iš Lenkijos. Vairuotojas  kelių inspekcijos pareigūnams nepateikė trečiųjų šalių leidimo, jam buvo surašytas protokolas. Lietuvoje transporto priemonėms iki 3.5 t keliamosios galios ir 6 t bendro svorio, leidimų tarptautiniam krovinių gabenimui nereikia. Rusijoje vežėjai baudžiami iki 200 000 RUB . Jeigu tokios transporto priemonės iš Lietuvos, gabena krovinius iš trečiųjų šalių, be leidimų (motyvuodami, kad leidimų nereikia tik tranzitui ir dvišaliam vežimui tarp Lietuvos ir Rusijos).
2 2017.02.22 Belgija 2017.01.30 Belgijoje, kelių transporto pareigūnai sulaikė transporto priemonę  ir paskyrė 1000EUR baudą, už tai, kad vairuotojas važiavo nemokamu keliu, motyvuodami tuo, kad nebuvo sumokėtas privalomas kelių mokestis Belgijoje, vairuotojas turėjo važiuoti autostrada kur yra leidžiamas sunkiasvorių transporto priemonių eismas. -
3 2017.02.17 Rusija 2017.02.17 Rusijoje buvo paskirta bauda už trišalio leidimo neturėjimą, nors transporto priemonė buvo pakrauta Lietuvos terminale. Remiantis surašytu protokolu bauda skirta už įgaliojimą (poruchenie), kuris neatitiko reikalavimų: Nėra duomenų apie trečios šalies siuntėją (adreso, telefono nr., įgalioto asmens). Siuntėjas nurodytas Lietuvos terminalas.
4 2017.02.22 Italija 2017.02.22  Italijoje buvo nubaustas vairuotojas už viršytą greitį Prancūzijoje. Italijos pareigūnams atliekant patikrą buvo rasti dar 5 papildomi pažeidimai už kuriuos taip pat buvo paskirta bauda. Buvo viršytas greičio ribotuvo greitis. Italų teisininkų teigimu, tai normali praktika. Už kiekvieną greičio viršijimą gali būti išrašomas atskiras protokolas. Išrašant protokolus tikrinami prietaisai „greičio ribotuvas“ ir „tachografas“.  Italijos kelių kodeksas pareigūnus įgalioja paskirti baudas. Paskirtas baudas galima ginčyti, jei įvykis įvykęs kitoje šalyje ir  yra neginčijami įrodymai.
5 2017.03.10 Rusija Paskirta bauda už trišalio leidimo neturėjimą, nors transporto priemonė buvo pakrauta Lietuvos terminale.   A/m buvo nukonvojuota iki aikštelės ir laukė, kol atveš, kitas vairuotojas, leidimą trišaliams pervežimams. Pskovo muitinė nepripažino, prekių vežimo iki Lietuvos CMR, nes ne originalas (nors atžymėtas originaliu LT sandėlio spaudu), CMR 15 grafoje nebuvo pristatymo ir apmokėjimo sąlygų. Blogai parašytas „poruchenie“. Dėl CMR originalumo ir pildymo, galima būtų ginčytis, bet „poruchenie“ parašytas netinkamai ir remiantis 301 įsakymu, Rusijos muitinė teisi.
6 2017.03.13 Italija Vairuotojas (Ukrainos pilietis) kovo 11 d. gavo baudą Italijoje už tai kad, jų teigimu, neturėjo 95 kodo. 95 kodas yra įrašomas į vairuotojo liudijimą. Šį dokumentą vairuotojas su savimi turėjo. -
7 2017.03.14 Rusija Kunja Rus transporto inspekcijos darbuotojai sulaikė mašiną. Išrašė bauda ir pareikalavo 3 šalies leidimo. Surašytam administracinės teisės pažeidimo dokumente akcentuojama, kad buvo pateikta kopija, nors pagal įsakymą Nr. 301 nėra nurodyta, kad turi būti originalas. RF inspektoriai akcentavo, kad nenurodyta visa privaloma informacija, kuri numatyta pagal įsakymą Nr. 301. Įgaliojimas turi sutapti su CMR važtaraščio duomenimis. Siuntėjas, koks nurodytas CMR ir papildomi duomenys: telefono Nr. ir įgaliotas asmuo. Šiuo atveju duomenų nebuvo.  Įgaliojime jokiu būdų negali būti siuntėjas LT terminalas. Taip pat prie spaudo ir parašo turi būti pasirašiusio asmens vardas ir pavardė.
8 2017.02.15 Rusija Įmonei paskyrė baudą už trišalio leidimo neturėjimą. Vairuotojas važiavo su dvišaliu leidimu ir „poruchenie“ Sprendžiant iš informacijos, kuri pateikta protokoluose, vežėją nubaudė už dvišalio leidimo panaudojimą, kadangi „poruchenie“ užpildyta neteisingai. Nėra siuntėjo pilnų duomenų (telefono nr., įgalioto asmens vardo ir pavardės), prie spaudo nėra pasirašiusio asmens vardo ir pavardės. Siuntėjas nurodytas LT krovinių terminalas (turi būti trečia šalis).
9 2017- 04-06 Rusija Pskov Sulaikyta mašina, pareikalauta Rusijos trišalio leidimo. Krovinys važiavo iš Rusijos į Lietuvą. Paskirta bauda Krovinys važiavo į Lietuvos krovinių terminalą su dvišaliu leidimu. Kadangi pagal „invoice“ gavėjas ne lietuviška įmonė ir nebuvo išrašyta „poruchenie“, turėjo būti panaudotas trišalis leidimas.
10 2017.04.11 Rusija, Pskov Sulaikyta mašina su dvišaliu leidimu. Pareikalauta trišalio, paskirta bauda. Krovinys važiavo iš Lietuvos į Rusiją su dvišaliu leidimu ir „poruchenie“, kuriame nebuvo nurodyta gavėjo kontaktinio asmens, telefono numerio. Prie spaudo ir parašo nebuvo pasirašiusio asmens vardas ir pavardė. Todėl Rusijos transporto inspekcija neteisingą pavedimo užpildymą traktavo kaip jo neturėjimą.
11 2017.04.14 Rusija, Pskov Buvo vežamas trečiųjų šalių rinktinis krovinys su trišaliu leidimu. Pasienyje muitinės pareigūnai atsisakė atžymėti trišalį leidimą motyvuodami tuo, kad krovinys pakrautas Lietuvoje. Liepė pildyti dvišalį leidimą. Transporto inspekcija, patikrinusi vairuotojo pateiktus dokumentus, surašė protokolą už trečių šalių leidimo neturėjimą ir paskyrė baudą. Muitinės ir Transporto inspekcijos pareigūnai dažnai skirtingai traktuoja pervežimų rūšį. Muitinė remiasi CMR važtaraštyje nurodyta pakrovimo vieta, o Transporto inspekcija 301 įsakymu.
12 2017.04.17 Rusija Pskov Sulaikyta mašina, pareikalauta trišalio leidimo ir paskirta bauda. Krovinys važiavo su keletu CMR-ų ir „poruchenie“, kurie užpildyti neteisingai: Siuntėjas lietuviškas sandėlis, prie siuntėjų nėra adresų, telefono numerių, kontaktinių asmenų. Prie spaudo ir parašo nėra pasirašiusio asmens vardo ir pavardės. Pavedimai supildyti ne pagal pristatymo sąlygas.
13 2017.04.20 Rusija Pskov Sulaikyta mašina važiavo su dvišaliu leidimu ir „poruchenie“. Transporto inspektoriai pareikalavo trišalio leidimo. Paskirta bauda. Krovinys važiavo iš Lietuvos į Rusiją su dvišaliu leidimu ir „poruchenie“ kopija (transporto inspektoriai reikalauja originalo), kurioje nebuvo nurodyta siuntėjo kontaktinio asmens. Krovinio CMR važtaraščiuose iki Lietuvos iškrovimo vietos 3 grafa nesutapo su 24 važtaraščio grafa.
14 2017-06-25 Norvegija Norvegijos valstybinės kelių administracijos išrašyta 8000 NOK bauda už važiavimą be elektroninio mokėjimo prietaiso. Vežėjas pateikė dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė turėjo elektroninio mokėjimo prietaisą ir dėl įvykusios klaidos nedelsiant kreipėsi dėl baudos panaikinimo. Norvegijos valstybinės kelių administracijos nurodymu vežėjas baudą privalo skųsti aukštesnei instancijai, tad vežėjui buvo rekomenduota kreiptis į vietos advokatų kontorą DLA Piper Norway DA.
15 2016-11-28 Nyderlandai 2016 m. lapkričio 28 d. Nyderlanduose paskirta bauda už viršytą maksimalų leistiną greitį. Informacija apie paskirtą baudą  buvo atsiųsta ne vairuotojui vairavusiam sunkiasvorę transporto priemonę, o įmonei kuriai priklauso transporto priemonė. Ginčo sprendimui Įmonei patarta kreiptis į Nyderlanduose veikiančius advokatus. Pagal Nyderlanduose galiojančias teisės normas stovėjimas neleistinoje vietoje, greičio viršijimas ar panašius pažeidimus yra atsakinga įmonė, tačiau jei pažeidimo metu yra sustabdomas vairuotojas, bauda skiriama jam asmeniškai.
16 2017-06-16 Lenkija Krovinys – alyva gabenamas iš Olandijos į Latviją. Vežėjas pateikė pranešimą, kad gabens krovinį per Lenkijos teritoriją SENT sistemoje ir gavo registracijos nr. Įvažiavus į Lenkijos teritoriją, muitinės pareigūnai pareikalavo, kad vežėjas samdytųsi palydą.
17 2017-07-12 Lenkija Krovinys – tepalai gabenamas iš Vokietijos į Latviją. Vežėjas pateikė pranešimą, kad gabens krovinį per Lenkijos teritoriją SENT sistemoje ir gavo registracijos nr. Įvažiavus į Lenkijos teritoriją, muitinės pareigūnai pareikalavo, kad vežėjas samdytųsi palydą. Palyda privati. Kaina 3200 zl. Vežėjas mūsų patarimu kreipėsi į JMRS teisininkų kompaniją. Informavome apie situaciją per URM Lietuvos ambasadą Varšuvoje dėl mūsų nuomone neteisėtų Lenkijos pareigūnų veiksmų. Ambasada kreipėsi į Lenkijos finansų ministeriją.
18 2017-07-17 Lenkija Krovinys – aliejus gabenamas iš Vokietijos į Latviją. Šis krovinys nepakliūna į Lenkijos SENT sistemą. Įvažiavus į Lenkijos teritoriją, muitinės pareigūnai pareikalavo, kad vežėjas samdytųsi palydą. Palyda privati. Kaina 3800 zl. Informavome apie situaciją per URM Lietuvos ambasadą Varšuvoje dėl mūsų nuomone neteisėtų Lenkijos pareigūnų veiksmų. Ambasada kreipėsi į Lenkijos finansų ministeriją.

Grįžti
KLAUSK